Martine Voet

Martine Voet, uw gecertificeerde therapeut van Touch of Matrix® in Waregem

Gezond zijn, u goed voelen en genieten dankzij Martine Voet. Bel me!

Logo Touch of matrix

GRONDIGE AANPAK VAN PROBLEMEN OP ELK VLAK

Touch of Matrix® biedt u een nieuw perspectief op welzijn, gezondheid en bewustzijn. Deze behandelingsmethode werkt op verschillende niveaus tegelijk en pakt elk “probleem” tot in de kern aan, zowel spiritueel, mentaal, fysiek als emotioneel. Emotionele klachten kunnen immers tot fysieke klachten leiden en vice versa. Touch of Matrix raakt aan alle niveaus en zorgt voor blijvend resultaat.

Hoe zou het voor u zijn om te ontdekken dat alles mogelijk is?

Met Touch of Matrix® hebt u op het gebied van gezondheid, welzijn en welvaart alles binnen handbereik. Door verbinding te leggen tussen het grote veld van informatie en de lichaamswijsheid ontstaat een op zichzelf staande, maar tevens als complementair inzetbare, methode die zeer doeltreffend is. Een methode die zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.

Eén van de principes van Touch of Matrix® is hardop en positief praten, want het gesproken woord wordt steeds krachtiger. Een bekende uitspraak van Boeddha is: heb mooie gedachten want u wordt wat u denkt. Maar dat geldt niet alleen voor denken dat geldt ook voor praten. Daarom: praat positief en creëer wat u maar wilt!

Hoe zou het zijn om te accepteren dat uw lijf zelf bepaalt wat het kan?

Met een Touch of Matrix® behandeling kunt u dat ervaren. We zetten hoog in op herstel, verwerking en ook op ontspanning en rust. Het brengt uw lichaam op verschillende vlakken in beweging. Die beweging is als het ware de deur naar de optimale situatie. De intentie en de daarbij behorende vraagstelling is de sleutel die op die deur past.

Uiteindelijk is het uw lijf dat aangeeft aan welke benadering het behoefte heeft om zo de verandering in te kunnen zetten. Voeg daar overtuiging, vertrouwen, onafhankelijkheid en acceptatie aan toe en u hebt aan alle voorwaarden voldaan voor een prachtig resultaat. Kom in beweging!

Hoe zou het zijn om uw eigen harde schijf op te schonen?

Om Touch of Matrix® uit te leggen, gebruiken we graag de computer als metafoor voor het menselijk lichaam. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of uitvalt. De hoogste tijd voor opschonen en updaten!

Wat beweging hiermee te maken heeft, kunnen we het beste uitleggen aan de hand van de vergelijking met een iPhone. Pas wanneer u een app ingedrukt houdt totdat hij in beweging komt, kunt u hem verwijderen of verplaatsen.

Hoe zou het zijn om echt te veranderen?

Touch of Matrix® gaat ervan uit dat u de enige bent die dat in gang kan zetten, net zoals alleen u zichzelf kunt genezen. Dat kan niemand anders. Door de verantwoordelijkheid te nemen over uw harde schijf en alle programma’s die daarop staan, kunt u veranderen. Zo komt er beweging in uw identiteit. Dat zou toch geweldig zijn!

TOM-sessie generatielijnen

De generatielijn is een familieopstelling met de TOM-visie als werkpunt. We hebben allemaal onze plaats in het familiesysteem. Maar geen enkel systeem werkt zoals het hoort. Door gebeurtenissen in het leven en de familie, herhalingen die zich voordoen, conflicten die zijn ontstaan, tradities, geloof … Met de generatielijnen gaan we deze lijnen gaan opruimen en u zo vrij maken van wat je meedraagt in het systeem van uw familie.

certificaat TOM

Disclaimer

Touch of Matrix® is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix® is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix® sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix® therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Touch of Matrix® therapeuten onthouden zich van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix® en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix® fantastische resultaten heeft opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix® doet en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het uitgevonden of gepatenteerd hebben.

TOM-BEHANDELINGEN

Deze behandelingen zijn samengevoegd met MMT

Draag bij elke behandeling gemakkelijke kledij. We doen een intake, waarbij u uitleg krijgt over de behandeling. U vult een vragenlijst in en tekent een verklaring die stelt dat u geïnformeerd bent over het hele proces (informed consent).

Individuele TOM-behandeling

1. Bij deze behandelingen worden er minimum drie data vastgelegd, afspraken kunnen enkel via persoonlijk telefonisch contact geannuleerd worden, om zo voor een goede opvolging te zorgen.

De prijs is € 90,00 voor ongeveer anderhalf uur. 

2. TOM-sessie generatielijnen: in deze sessie worden problemen/klachten aangepakt die ontstaan zijn uit de generaties.

3. TOM in combinatie met voetreflexologie: hierbij wordt er tijdens de voetreflexologie ook met TOM gewerkt waardoor het probleem/klacht dieper wordt aangepakt en het herstel vlugger is.

Groepssessie TOM op aanvraag

1. Voor een groepssessie met TOM worden er voor een specifieke klacht groepen samengesteld, max. 12 personen per groep vanaf 8 personen wordt met een extra therapeut gewerkt. Er wordt ongeveer 2 uur voorzien voor deze sessie. 

2. Familieopstelling in groep: er kan een groep worden samengesteld op vraag

van een klant of op vraag van een groep, waarbij volgens de tijd die een sessie

in beslag neemt er generatielijnen worden opgesteld.

Maximum aantal personen is 15.

Afstandsbehandeling

Bij een afstandsbehandeling na persoonlijk contact, hier in de praktijk of na deelname aan een groepssessie, hoeft er geen intakeformulier ingevuld te worden als het eerder al gebeurd is. 

Bij een volledige eerste behandeling bezorgt u een ingevuld en ondertekend formulier ten laatste de dag voor de behandeling. Er worden ook drie afspraken gemaakt om zo beter het doel te bereiken. Het is belangrijk dat er gezorgd wordt voor een rustige omgeving voor tenminste anderhalf uur.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de tijd van de behandeling en het persoonlijk contact voor en na de behandeling. Het bedrag voor de behandeling wordt overgeschreven op de rekening met vermelding van afstandsbehandeling plus naam en datum van de behandeling.

Logo Touch of matrix

Groepsmatrix by Touch of Matrix

GROEPSMATRIX POWERED BY TOUCH OF MATRIX

Van wens naar werkelijkheid met de kracht van de groepen!

  • Ontdek hoe bewustzijn zich verhoudt tot jouw leven

  • Krijg kennis en vaardigheden aangereikt om ieder aspect van je leven te veranderen

  • Leer hoe je deze kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk toepast, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen

  • Ervaar de kracht van de groep Een combinatie van theorie, praktijk, zelf doen én zelf ervaren

  • Werken aan eigen klachten/thema’s, maar tegelijkertijd ook aan die van anderen en het collectief. Oplossen en helpen in één!

  • Alle ruimte voor interactie, veel inspiratie én informatie om de kwaliteit van jouw leven te vergroten en je potentieel te bereiken 

Zet vandaag de eerste stap op weg van jouw wens naar werkelijkheid en meld je aan voor een unieke, inspirerende dag vol verwondering en verandering!

Evenement kan georganiseerd worden op aanvraag 

Martine Voet

INTERESSE IN TOUCH OF MATRIX®? MAAK DAN EEN AFSPRAAK BIJ MARTINE VOET!