top of page
Martine Voet

Martine Voet,
Martine's Magical Touch bewustzijnstherapie in Waregem

Optimaal gezond zijn, je goed voelen en genieten dankzij Martine Voet. 

Disclaimer

Geen enkele therapie of behandeling is ter vervanging van professioneel  medische advies, bij klachten of ter voorkoming ervan.

Alle behandelingen of therapieën zijn ter ondersteuning van het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

MMT BEWUSTZIJNSTHERAPIE

Draag bij elke behandeling gemakkelijke kledij.

Er wordt gestart met een intakegesprek en de uitleg over de behandeling.

De belangrijkheid van verschillende sessies te doen.

Jij neemt jouw eigen verantwoordelijkheid op voor jouw leven en jouw gedrag.

Het resultaat hangt af van jouw keuzes en inzet.

Kiezen voor verandering is een bewuste keuze maken.

Bewust worden van wat jij anders wilt en hoe jij je wilt voelen.

Bereid zijn om gedrag, gedachten, visie en handelingen te accepteren en te veranderen.

Het oude willen behouden betekent vernieuwing tegen houden en zo de klachten of problemen in stand houden.

Open staan voor op dit moment ondenkbare.

1. Bij deze behandelingen worden er minimum drie data vastgelegd, waarbij de tweede op max. negen dagen volgt van de eerste, voor de derde behandeling mag er meer tijd genomen worden.

Afspraken kunnen enkel via persoonlijk telefonisch contact geannuleerd worden, om zo voor een goede opvolging te zorgen.

2.  Werken met generatielijnen: in deze sessie worden problemen/klachten aangepakt die ontstaan zijn uit de generaties. 

3. MMT in combinatie met andere behandelingen: hierbij wordt er tijdens de behandeling ook met MMT gewerkt waardoor het probleem/klacht dieper wordt aangepakt en het herstel vlugger is.

1. Een privé groepssessie MMT . Er kan gewerkt rond een specifiek thema of verschillende thema's van de deelnemers. Dit kan ook voor gezinnen en de onderlinge relatieproblemen.

max. 8 personen. Er wordt ongeveer 2 uur voorzien voor deze sessie. Voor grotere groepen persoonlijk contact opnemen, er wordt met een extra therapeut gewerkt.

2. Werken met generatielijnen, er kan een groep worden samengesteld op vraag

van een klant of op vraag van een groep, waarbij volgens de tijd die een sessie

in beslag neemt er generatielijnen worden opgesteld. 

Maximum aantal personen is 12.

MMT behandeling op afstand

Kan enkel geboekt worden via mail of telefoneren.

Er wordt voorkeur gegeven aan eerste persoonlijk contact, fysiek of via videocall, ZOOM.

Er worden ook drie afspraken gemaakt om zo beter het doel te bereiken. Het is belangrijk dat er gezorgd wordt voor een rustige omgeving voor tenminste anderhalf uur.

Voor de eerste behandeling bezorgt u een ingevuld en ondertekend formulier ten laatste de dag voor de behandeling. Bij een afstandsbehandeling na persoonlijk contact, hier in de praktijk of na deelname aan een groepssessie, hoeft er geen intakeformulier ingevuld te worden als het eerder al gebeurd is.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de tijd van de behandeling en het persoonlijk contact voor en na de behandeling. Het totale bedrag van €270,00 voor deze drie sessies wordt voor aanvang betaald door middel van overschrijving,  met vermelding van afstandsbehandeling plus naam en datum van de eerste behandeling.

Ik raad aan om na enkele maanden nog een extra sessie te boeken om een geode opvolging te hebben en het resultaat eventueel wat bij te sturen.

Ik geef persoonlijk de voorkeur aan fysiek aanwezig zijn voor deze behandeling.

Martine Voet

INTERESSE ? MAAK DAN EEN AFSPRAAK BIJ MARTINE VOET!

bottom of page