top of page
Martine Voet

Martine Voet, uw gecertificeerde therapeut van Touch of Matrix® in Waregem

Gezond zijn, u goed voelen en genieten dankzij Martine Voet. Bel me!

certificaat TOM

Disclaimer

Touch of Matrix® is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix® is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix® sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix® therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Touch of Matrix® therapeuten onthouden zich van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix® en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix® fantastische resultaten heeft opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix® doet en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het uitgevonden of gepatenteerd hebben.

MMT BEWUSTZIJNSTHERAPIE

inspired by Touch Of Matrix®

Draag bij elke behandeling gemakkelijke kledij.

Er wordt gestart met een intakegesprek en de uitleg over de behandeling.

U ondertekent een verklaring dat u geïnformeerd bent over het hele proces

(informed consent).

1. Bij deze behandelingen worden er minimum drie data vastgelegd, waarbij de tweede max. negen dagen volgt op de eerste, voor de derde behandeling mag er meer tijd genomen worden.

Afspraken kunnen enkel via persoonlijk telefonisch contact geannuleerd worden, om zo voor een goede opvolging te zorgen.

De prijs is € 90,00 voor ongeveer anderhalf uur. 

2.  Werken met generatielijnen: in deze sessie worden problemen/klachten aangepakt die ontstaan zijn uit de generaties.

3. MMT in combinatie met voetreflexologie: hierbij wordt er tijdens de voetreflexologie ook met MMT gewerkt waardoor het probleem/klacht dieper wordt aangepakt en het herstel vlugger is.

1. Een privégroepssessie MMT . Er kan gewerkt rond een specifiek thema of verschillende thema's van de deelnemers. Dit kan ook voor gezinnen en de onderlinge relatieproblemen.

max. 8 personen. Er wordt ongeveer 2 uur voorzien voor deze sessie. Voor grotere groepen persoonlijk contact opnemen, er wordt met een extra therapeut gewerkt.

2. Werken met generatielijnen, er kan een groep worden samengesteld op vraag

van een klant of op vraag van een groep, waarbij volgens de tijd die een sessie

in beslag neemt er generatielijnen worden opgesteld. 

Maximum aantal personen is 10.

MMT behandeling op afstand

Kan enkel geboekt worden via mail of telefoneren.

Er wordt voorkeur gegeven aan eerste persoonlijk contact, fysiek of via videocall, ZOOM.

Er worden ook drie afspraken gemaakt om zo beter het doel te bereiken. Het is belangrijk dat er gezorgd wordt voor een rustige omgeving voor tenminste anderhalf uur.

Voor de eerste behandeling bezorgt u een ingevuld en ondertekend formulier ten laatste de dag voor de behandeling. Bij een afstandsbehandeling na persoonlijk contact, hier in de praktijk of na deelname aan een groepssessie, hoeft er geen intakeformulier ingevuld te worden als het eerder al gebeurd is.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de tijd van de behandeling en het persoonlijk contact voor en na de behandeling. Het totale bedrag van €270,00 voor deze drie sessies wordt voor aanvang betaald door middel van overschrijving,  met vermelding van afstandsbehandeling plus naam en datum van de eerste behandeling.

Martine Voet

INTERESSE IN TOUCH OF MATRIX®? MAAK DAN EEN AFSPRAAK BIJ MARTINE VOET!

bottom of page